METRO


I have to save my life, which has been drifting on its own like an electric train being driven by a corpse.
On this train my children, with their bearable and unbearable demands, are traveling with their father, their grandmothers, their aunts, and a circle of other relatives.
But I am not among them. I could never accept such brutality and banality. It can’t be true that this has happened to me, who hated such things in my youth.
Although there is a timetable, I don’t know what kind of train could crash into ours at any minute.
Diseases, disasters, crimes, bad luck: Who is insured against them?
I remember the illness of my eldest child, his total dependence upon me, and my frantic haste to drive him out of the danger zone. I was still alive then.
But in fact it is easier to pretend to be dead than to watch that oncoming train crushing every taboo in its way.

METRO TRAUKINYS

Man reikia gelbėti savo gyvenimą, kurį
aš paleidau savieigai lyg miręs elektrovežio vairuotojas
metro traukinį.
Tuo traukiniu važiuoja mano vaikai su
nepakeliamais ir pakeliamais reikalavimais, važiuoja jų Tėvas,
jų Močiutės, Tetos ir kitų artimųjų būrelis.
Tačiau manęs tarp jų nėra, aš niekada nesitaikstyčiau
su tokiu smurtu, brutalumu ir banalybėmis.Negali būti,
jog visa tai atsitiko man, taip šių dalykų nekentusiai
jaunystėje.
Metro tvarkaraštis suplanuotas iš anksčiau, aš nežinau,
koks sąstatas bet kurią minutę gali įsirėžti į mūsų traukinį-
Ligos, nelaimės, nusikaltimai, nesėkmės.Kas nuo jų
apdraustas?
Atsimenu savo vyresnėlį, jo visišką priklausomybę
nuo manęs ligos metu ir savo pašėlusį skubėjimą jį
išvežti už pavojingos zonos. Tada dar aš gyvenau.
Iš tikrųjų lengviau apsimesti mirusia negu regėti,
kaip priešais važiuojantis traukinys traiško visus jam
pakliuvusius kelyje tabu.

2000.IX.20

Tautvyda Marcinkevičiūtė, translated by Julie Kane, Rima Krasauskytė, and the author.
Illustration Nick Victor

Taken with permission from Terribly in Love: Selected Poems, available from
http://www.losthorsepress.org/catalog/terribly-in-love-selected-poems/

This entry was posted on in homepage and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.