Polish Farmers Anti-GMO Protest

PRESS RELEASE

“Polish Family Farms Criminalised for Local Food Sales”

The International Coalition to Protect the Polish Countryside and local
supporters of Polish family farms are staging a protest outside the Polish
Embassy in London  47 Portland Place, London W1B 1JH at 14.30 on 20th February
2014, to highlight the excessively harsh hygiene and sanitary regulations
imposed upon small Polish farmers wishing to direct-sell their traditional
farmhouse foods.

Since January 2014, over 200 farmers using tractor convoys have been protesting
in Northern Polish towns in order to highlight their demands for a change to
laws undermining their traditional way of life.
Their major demands are: to end foreign corporate buy-outs of prime Polish
farmland; to enforce the ban of GM crop planting and to end the criminalisation
of farmhouse food sales which they claim to be the most repressive in the
European Union.

At a recent farmers blockade a table was laid out with a wide range of Illegal
Foods representing virtually all Poland’s most popular and renowned farm
products. These included smoked hams, sour cabbage, raw milk, bread, pickles and
cheeses; all foods that do not comply with the current Polish government demand
for farmers to carry out processing operations in specially constructed premises
that are not affordable to any but the largest farms supplying the supermarket
trade.

The International Coalition to Protect the Polish Countryside is supporting the
farmers’ protest. Sir Julian Rose, President of ICPPC said,
“There are 1.5 million family farms in Poland. They are the trustees of the
Polish countryside and food chain, yet their lives are under threat. The future
of these farmers can only be secured by a government that recognises and
responds to their urgent calls.
“It’s all about destroying the competition – which in this case is the small and
medium sized independent family farms that produce the best foods!” – said
Jadwiga Lopata, founder of ICPPC; she also has a small farm in Malopolska near
Krakow.

Contact Sir Julian Rose and Jadwiga Lopata at: email [email protected] telephone
0118 9842955

KOMUNIKAT PRASOWY

“Lokalna sprzedaż żywności przez polskie gospodarstwa rodzinne uznawana za
niezgodną z prawem”

20 lutego 2014 roku o godz. 14.30, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej
Wsi (ICPPC) oraz lokalni zwolennicy polskich gospodarstw rodzinnych organizują
protest przed Polską Ambasadą w Londynie (47 Portland Place, Londyn W1B 1JH),
aby zwrócić uwagę na przesadnie surowe przepisy sanitarne i higieniczne
narzucone małym polskim rolnikom, którzy chcą sprzedawać swoją tradycyjną
żywność wytwarzaną w gospodarstwach.

Od 14 stycznia 2014 roku ponad 200 rolników w konwoju traktorów protestuje w
miastach w północnej Polsce, aby podkreślić swoje żądania zmiany prawa, które
narusza ich tradycyjny sposób życia.
Główne żądania rolników uwzględniają: ukrócenie wykupu polskiej ziemi przez
zagraniczne korporacje, skuteczne wprowadzenie w życie zakazu upraw GMO oraz
zaprzestanie uznawania sprzedaży żywności przez gospodarstwa jako niezgodnej z
prawem  – zdaniem rolników jest to najbardziej represyjny system w Unii
Europejskiej.

W trakcie jednej z ostatnich blokad wystawiono stół z szerokim wyborem
nielegalnej żywności, na którym położono praktycznie wszystkie najbardziej
popularne i cenione polskie produkty z gospodarstw. Należą do nich: wędzona
szynka, kiszona kapusta, świeże niepasteryzowane mleko, chleb, dżemy, soki i
sery. Cała ta żywność nie spełnia aktualnych wymogów rządu dla przetwórstwa,
które ma się odbywać w odpowiednio dostosowanych lokalach, na które nie stać
nikogo oprócz największych gospodarstw dostarczających produkty do sprzedaży w
supermarketach.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi popiera protest rolników. Sir
Julian Rose, Prezes ICPPC, powiedział:
„W Polsce mamy 1,5 miliona gospodarstw rodzinnych. Są one powiernikami polskiej
wsi oraz łańcucha pokarmowego, a mimo to są one zagrożone. Przyszłość tych
rolników może być zagwarantowana jedynie przez rząd, który dostrzeże i odpowie
na ich usilne wołania.
“Chodzi o zniszczenie konkurencji – w tym wypadku zagrożeniem dla  agrobiznesu
są małe i średnie gospodarstwa rodzinne, które są niezależne, produkują
najlepszą żywność i jej nadwyżki chcą sprzedawać lokalnie” – dodaje Jadwiga
Łopata, incjatorka ICPPC; Jadwiga ma też małe gospodarstwo pod Krakowem.

Dane kontaktowe: Sir Julian Rose and Jadwiga Łopata
email: [email protected]  tel: +44 118 9842955

 

This entry was posted on in homepage. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.