The Russian Woman in Paris

In a sweat suit fashionable on the Siberian plains — in Paris — on the hottest day
And with sneakers, as if on a race track,
She glances enviously at every passing woman
And does not understand why she is being treated so badly.

Now, when the city of her dreams has become familiar to her,
Her face drained to the last drop but calm
As the plastic bottle of mineral water that she has saved
And carries in a transparent bag to her temporary home.

Tomorrow everything begins anew — beautiful trash, marble palaces,
Red cabriolets with raised roofs and discarded
Unfamiliar devices that take your breath away thrown into the street,
Because you have not even seen what others have discarded.

Of course she’ll return there where she does not need such beauty,
Because her land is the most beautiful of all,
She will return not because her homeland glitters from this distance
But because she has no other way out.

RUSĖ PARYŽIUJE

Su treningu madingu Sibiro platybėse — Paryžiuje — karščiausią dieną
Ir sportiniais bateliais lyg lenktynių trasoje
Ji su pavydu žvilgčio ja į moterį kiekvieną
Ir jau nebesupranta, už ką taip žiauriai pasielgta su ja.

Dabar, kuomet svajonių miestas jau pažįstamu jai tapo,
Jos veidas išsunktas lig paskutinio lašo, bet ramus
Lyg plastmasinis butelis nuo mineralinio vandens, kurį sutaupius,
Jinai maišely permatomam nešasi į laikinus namus.

Rytoj ir vėl iš naujo viskas — gražios šiukšlės, marmuriniai rūmai,
Raudoni kabrioletai pakeltais stogais ir išmesti
Į gatvę nematyti prietaisai, kuriuos pamatęs, netenki orumo,
Nes niekad netgi neregėjai to, ką išmeta lengvai kiti.

Suprantama, jinai sugrįš tenai, kur nereikėjo šių grožybiu,
Nes jos šalis gražiausia buvo iš visų išties,
Ji būtinai sugrįš, nors ne todėl, kad iš toli gimtinė žiba —
Ji kitokios jau nebeturi išeities.

 

Paris, 1993.08.21

Tautvyda Marcinkevičiūtė, translated by Jonas Zdanys
Illustration: Claire Palmer

Taken with permission from Terribly in Love: Selected Poems, available from
http://www.losthorsepress.org/catalog/terribly-in-love-selected-poems/


This entry was posted on in homepage and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.